• 9th_typt_01.jpg
  • 9th_typt_02.jpg
  • 9th_typt_03.jpg
  • 9th_typt_04.jpg
  • 9th_typt_05.jpg
  • 9th_typt_06.jpg
  • 9th_typt_07.jpg

第十一屆TYPT報名及競賽規則更新

第十一屆台灣青年學生物理辯論競賽將採用新制之報名規則及競賽規則

請詳見報名方法競賽規則

報名系統開放時間:1071015日中午12:00

報名截止:10812423:59:59

© 2015 Department of Physics, NTNU. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper